Aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van onze pagina’s wordt met maximale zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we echter geen garantie bieden. Als dienstaanbieder zijn we volgens § 7 lid.1 TMG verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemeen geldende wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we als dienstaanbieder echter niet verplicht doorgestuurde of opgeslagen, externe informatie te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die aanwijzingen bieden voor illegale activiteiten. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens algemeen geldende wetten worden hierdoor niet aangetast. Aansprakelijkheid is op dit punt echter slechts mogelijk vanaf het moment dat we kennis hebben van een concrete rechtsschending. Zodra dergelijke rechtsschendingen bekend raken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud hiervan hebben we geen invloed. Om die reden kunnen we voor deze externe inhoud ook niet aansprakelijk gehouden worden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte site worden gecontroleerd op mogelijke rechtsschendingen op het moment dat de link gecreëerd wordt.  Op het moment dat de link gecreëerd werd, kon er geen illegale inhoud vastgesteld worden. Permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites kan zonder concrete aanwijzingen voor een rechtsschending echter niet als redelijk beschouwd worden. Zodra rechtsschendingen bekend raken, worden dergelijke links onmiddellijk verwijderd.

 

Auteursrecht

De door de exploitant opgestelde resp. gebruikte inhoud en werken op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze site zijn enkel toegelaten voor privaat en niet voor commercieel gebruik. Indien de inhoud op deze pagina niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Inhoud die eigendom is van derden, worden overeenkomstig gemarkeerd. Indien u toch een schending van het auteursrecht opmerkt, vragen we u dit te melden. Zodra rechtsschendingen bekend raken, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.