De exploitant van deze pagina’s maakt van de bescherming van uw privacy een ernstige zaak. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Onze website kan normaal gezien zonder opgave van persoonlijke gegevens gebruikt worden. Indien op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, verloopt dit voor zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zog. “Cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website worden normaal gezien naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en de exploitant van de website andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te bieden.  Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de opslag van Cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. We wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat de door de Cookie gegenereerde en op het gebruik van deze website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google geregistreerd en verwerkt wordt door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Onze pagina’s gebruiken de functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Registratie en overdracht van informatie: Met de Google +1-knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie die u voor een +1 gegeven hebt, als de informatie over de pagina die bij het klikken op +1 bekeken hebt, op. Uw +1’s kunnen als opmerkingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet weergegeven worden. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Googleprofiel nodig dat minimaal de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account gebruikt hebt. De identiteit van uw Google-profiel kan gebruikers getoond worden die uw e-mailadres kennen of over andere identificeerbare informatie van u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de hoger beschreven gebruiksdoeleinden worden de door u ter beschikking gestelde gegevens volgens de van toepassing zijnde privacybepalingen van Google gebruikt. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken via de +1-activiteiten van de gebruikers resp. geeft deze door aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte websites.

 

Informatie, blokkering, schrapping

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking alsook het recht op correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het thema persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde met ons contact opnemen via het in het colofon vermelde adres.

 

Serverlog-files

De exploitant van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlog-files die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze informatie is:

  • browsertype/ browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon toegewezen worden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. We behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

 

Cookies

De internetpagina’s gebruiken zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn “session-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies enkel in aparte gevallen toelaat, de aanname van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en activeert dat cookies automatisch gewist worden als u uw browser afsluit. Als cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn.

 

Contactformulier

Als u via het contactformulier contact met ons opneemt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u meegedeelde contactgegevens voor het verwerken van uw verzoek en eventuele extra vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door zonder uw toestemming.